Fundación

CiP


Emprego Concello de Vigo

Un espazo aberto a orientación, o emprendemento e o estudo.

PROMUVIX 7


PROGRAMA DE DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS E ACCIÓNS ESPECÍFICAS QUE FAVOREZAN A INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Entidade: FUNDACIÓN CIP

Nome do Programa: PROMUVIX 7

Participantes: Mulleres en situación de Violencia de Xénero.

Proxecto subvencionado pola: Xunta de Galicia- Conselleria de Promoción do Emprego e Igualdade.

Data finalización: 31 de octubre de 2024.

OBXECTIVO DO PROGRAMA:

Contribuír a mellorar a situación socio-laboral das usuarias que participan no programa a través dunha serie de accións que se detallan a continuación.

 1.- ITINERARIO DE INSERCIÓN:

Diagnóstico Competencial.

Orientación Profesional.

Procura activa: acompañamento e seguimento.

Intermediación Laboral.

Prospección de Emprego.

2.- ITINERARIO DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO:

Cursos en función da demanda e da oferta. Sectores con máis posibilidades de inserción: Comercio, Informática, Idiomas, Limpeza…

3.- FORMACIÓN PRÁCTICAS NON LABORAIS EN EMPRESAS:

Realización de Prácticas Non Laborais en empresas.

OBXECTIVO DO PROGRAMA:  Axudalas no seu proceso de inserción laboral 


CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA FOMENTO DE EMPREGO DE ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2024

PROGRAMA DE APOIO A MULLERES DO ÁMBITO RURAL E URBANO 2023/2024

Comezamos o Programa de Apoio a mulleres do Ámbito Rural e Urbano en colaboración coa Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade dá Xunta de Galicia e o Servizo de Emprego Estatal.

PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DE GALICIA 2023/2024


Como todos os anos na Fundación CiP, comezamos unha nova edición dos Programas Integrados de Emprego 2023/2024 de Galicia, en colaboración coa Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade dá Xunta de Galicia e o Servizo de Emprego Estatal, co obxectivo de axudarche a atopar un emprego. 


PROMUVIX 6


PROGRAMA DE DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS E ACCIONS ESPECIFICAS QUE FAVOREZCAN A INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XENERO NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

 

Entidade: FUNDACION CIP

Nome do Programa: PROMUVIX 6

Participantes: Mulleres en situación de Violencia de Género.

Proyecto subvencionado pola: Xunta de Galicia-Secretaria Xeral de Igualdade.

Data finalización: 31 de Octubre de 2023

 

OBXECTIVO DO PROGRAMA

Contribuir a mellorar a situación socio-laboral das usuarias que participan no programa a través dunha serie de:

 

ACCIONS:

1.- ITINERARIO DE INSERCIÓN

 

- Diagnóstico Competencial.

- Orientación Profesional.

- Búsqueda activa: acompañamiento e seguimento.

- Intermediación Laboral.

- Prospección de Emprego.

 

2.- ITINERARIO DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO:

 

Cursos en función da demanda e dos Sectores con máis posibilidades de inserción: Comercio, Informática, Idiomas…

Proposta de cursos: Manipulador de Alimentos, Caixeira-Repoñedora, Dependente de Comercio, Alfabetización Dixital (Informática), Limpeza, Coaching, …e outros en función dos perfis das participantes...

 

3.- FORMACIÓN PRÁCTICAS NON LABORAIS EN EMPRESAS

 

Realización de Prácticas non laborais en empresas, apoIo e asesoramento.

 

OBXECTIVO DO PROGRAMA: Axudarlles no seu  proceso de inserción laboral.Emprego Concello de Vigo

Un espazo aberto a orientación, o emprendemento e o estudo.

O Concello colaborou co financiamento dos gastos de contratación e fomento de emprego da asociación e, en xeral, na inserción laboral, e fomento de emprego, e asociacionismo e da participación cidadá.

PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DE GALICIA 2022/2023

Como todos os anos na Fundación CiP, comezamos unha nova edición dos Programas Integrados de Emprego 2022/2023 de Galicia, en colaboración coa Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade dá Xunta de Galicia e o Servizo de Emprego Estatal, co obxectivo de axudarche a atopar un emprego. 

Emprego Concello de Vigo

Un espazo aberto a orientación, o emprendemento e o estudo.

O Concello colaborou co financiamento dos gastos de contratación e fomento de emprego da asociación e, en xeral, na inserción laboral, e fomento de emprego, e asociacionismo e da participación cidadá.

OFERTAS DE EMPREGO

Asociación que realiza a oferta: Fundación CIP

Posto ofertado e perfil solicitado

  Categoría: AUXILIAR   ADMINISTRATIVO

  Xornada: Tempo parcial

  Número de postos: 1

Requisitos Xenerais:

 Empadroado en Vigo antes do 01/01/2021.

 Inscrito/a como demandante de empregoo no SPEG.

 Ter o perfil para o posto solicitado.

Presentación de Curriculums:

 Prazo de finalización da entrega de cv: 26 de marzo do 2022

 Dirección de envío ou de entrega:

      Rúa Brasil, nº 48 - Baixo- 36204   Vigo

      Fundacioncip@campuscip.com

Data da publicación, 18 de marzo do 2022


Posto ofertado e perfil solicitado

Categoría: OFICIAL ADMINISTRATIVO 2º

Xornada: Tempo completo

Número de postos: 1

Requisitos Xenerais:

 Empadroado en Vigo antes do 01/01/2021.

 Inscrito/a como demandante de emprego no SPEG.

 Ter o perfil para o posto solicitado.

Presentación de Curriculums:

 Prazo de finalización da entrega de cv: 26 de marzo do 2022

 Dirección de envío ou de entrega:

      Rúa Brasil, nº 48 - Baixo- 36204   Vigo

      Fundacioncip@campuscip.com

Data da publicación, 18 de marzo do 2022


Posto ofertado e perfil solicitado

Categoría: ORIENTADOR/A LABORAL

Xornada: Tempo completo

Número de postos: 1

Requisitos Xenerais:

Empadroado en Vigo antes do 01/01/2021.

 Inscrito/a como demandante de emprego no SPEG.

Ter o perfil para o posto solicitado.

Presentación de Curriculums:

 Prazo de finalización da entrega de cv: 26 de marzo de 2022

 Dirección de envío ou de entrega:

      Rúa Brasil, nº 48 - Baixo- 36204   Vigo

Fundacioncip@campuscip.com

Data da publicación, 18 de marzo do 2022


PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DE GALICIA 2021/2022

Na Fundación CiP comezamos unha nova edición dos Programas Integrados de Emprego 2021/2022 de Galicia, en colaboración coa Consellería de Emprego e igualdade dá Xunta de Galicia, co obxectivo de axudarche a atopar un emprego. 

PROMUVIX 5

PROGRAMA DE DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS E ACCIONS ESPECIFICAS QUE FAVOREZAN A INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XENERO NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

Entidade: FUNDACION CIP

Nome do Programa: PROMUVIX 5

Participantes: Mulleres en situación de Violencia de Xénero.

Proxecto subvencionado pola: Xunta de Galicia-Secretaria Xeral de Igualdade.

Data finalización: 30 de xuño de 2022.

OBXECTIVO DO PROGRAMA:

Contribuír a mellorar a situación socio-laboral das usuarias que participan no programa a través dunha serie de accións que se detallan a continuación.

 1.- ITINERARIO DE INSERCIÓN:

*  Diagnóstico Competencial.

*  Orientación Profesional.

*  Procura activa: acompañamento e seguimento.

*  Intermediación Laboral.

*  Prospección de Emprego.

2.- ITINERARIO DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO:

Cursos en función da demanda e da oferta. Sectores con máis posibilidades de inserción: Comercio, Informática, Idiomas, Limpeza…

3.- FORMACIÓN PRÁCTICAS NON LABORAIS EN EMPRESAS:

Realización de Prácticas Non Laborais en empresas.

OBXECTIVO DO PROGRAMA:  Axudalas no seu proceso de inserción laboral