Fundación

CiPEmprego Concello de Vigo

Un espazo aberto a orientación, o emprendemento e o estudo.

O Concello colaborou co financiamento dos gastos de contratación e fomento de emprego da asociación e, en xeral, na inserción laboral, e fomento de emprego, e asociacionismo e da participación cidadá.

OFERTAS DE EMPREGO

Asociación que realiza a oferta: Fundación CIP

Posto ofertado e perfil solicitado

Categoría: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Xornada: Tempo parcial

Número de postos: 1

Requisitos Xenerais:

Empadroado en Vigo antes do 01/01/2021.

Inscrito/a como demandante de empregoo no SPEG.

Ter o perfil para o posto solicitado.

Presentación de Curriculums:

Prazo de finalización da entrega de cv: 26 de marzo do 2022

Dirección de envío ou de entrega:

Rúa Brasil, nº 48 - Baixo- 36204 Vigo

Fundacioncip@campuscip.com

Data da publicación, 18 de marzo do 2022


Posto ofertado e perfil solicitado

Categoría: OFICIAL ADMINISTRATIVO 2º

Xornada: Tempo completo

Número de postos: 1

Requisitos Xenerais:

Empadroado en Vigo antes do 01/01/2021.

Inscrito/a como demandante de emprego no SPEG.

Ter o perfil para o posto solicitado.

Presentación de Curriculums:

Prazo de finalización da entrega de cv: 26 de marzo do 2022

Dirección de envío ou de entrega:

Rúa Brasil, nº 48 - Baixo- 36204 Vigo

Fundacioncip@campuscip.com

Data da publicación, 18 de marzo do 2022


Posto ofertado e perfil solicitado

Categoría: ORIENTADOR/A LABORAL

Xornada: Tempo completo

Número de postos: 1

Requisitos Xenerais:

Empadroado en Vigo antes do 01/01/2021.

Inscrito/a como demandante de emprego no SPEG.

Ter o perfil para o posto solicitado.

Presentación de Curriculums:

Prazo de finalización da entrega de cv: 26 de marzo de 2022

Dirección de envío ou de entrega:

Rúa Brasil, nº 48 - Baixo- 36204 Vigo

Fundacioncip@campuscip.com

Data da publicación, 18 de marzo do 2022PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO DE GALICIA 2021/2022

Na Fundación CiP comezamos unha nova edición dos Programas Integrados de Emprego 2021/2022 de Galicia, en colaboración coa Consellería de Emprego e igualdade dá Xunta de Galicia, co obxectivo de axudarche a atopar un emprego.


PROMUVIX 5

PROGRAMA DE DESEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS PERSONALIZADOS E ACCIONS ESPECIFICAS QUE FAVOREZAN A INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MULLERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE XENERO NA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

Entidade: FUNDACION CIP

Nome do Programa: PROMUVIX 5

Participantes: Mulleres en situación de Violencia de Xénero.

Proxecto subvencionado pola: Xunta de Galicia-Secretaria Xeral de Igualdade.

Data finalización: 30 de xuño de 2022.

OBXECTIVO DO PROGRAMA:

Contribuír a mellorar a situación socio-laboral das usuarias que participan no programa a través dunha serie de accións que se detallan a continuación.

1.- ITINERARIO DE INSERCIÓN:

* Diagnóstico Competencial.

* Orientación Profesional.

* Procura activa: acompañamento e seguimento.

* Intermediación Laboral.

* Prospección de Emprego.

2.- ITINERARIO DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO:

Cursos en función da demanda e da oferta. Sectores con máis posibilidades de inserción: Comercio, Informática, Idiomas, Limpeza…

3.- FORMACIÓN PRÁCTICAS NON LABORAIS EN EMPRESAS:

Realización de Prácticas Non Laborais en empresas.

OBXECTIVO DO PROGRAMA: Axudalas no seu proceso de inserción laboral